Klachtenregeling

Voor als u een klacht wilt indienen

Het beroep van tandarts is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot deel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen onkundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De tandartsen van onze praktijk staan ingeschreven in het BIG-register. Voor ons geldt een wettelijk tuchtrecht. Tevens zijn wij lid van KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Ingeval van klachten kunt u zich tot hen wenden.

Contactgegevens
Tandartspraktijk De Stip

Openingstijden

Wilt u zich inschrijven?